A Fészek Művészklub ma 118 éves

Written by on 2019. 09. 07

A Fészek Művészklub (eredetileg mozaikszó: Festőművészek, Építőművészek, Szobrászok, Zenészek, Énekesek és Komédiások klubja) a budapesti művészvilág elitklubja, amely ma bárki által látogatható irodalmi, zenei, film és színházi, illetve, képzőművészeti eseményeknek ad otthont.

Már a századfordulón is azzal a céllal alapították, hogy otthont adjon a művészeknek, akik akkoriban, a kor szokásának megfelelően, kávéházakat választottak törzshelyüknek. Például a Royal Szálló kávéházát, ahol egy hosszú asztalnál gyűltek össze rendszeresen eszmecserére, s „royalistáknak” hívták őket. Egy ideje már fontolgatták, hogy jó lenne egy olyan hely, ahol mindenféle művészeti ág képviselői tudnak együtt lenni. A Nemzeti Színház, a Vígszínház és a Zeneakadémia művészei csatlakoztak a kezdeményezéshez, így már csak helyszínt kellett találni. Először az Andrássy úton, a Drechsler palotában ültek össze és egy közgyűlés keretében, létrehozták a klubot, amelynek neve, Zilahy Gyula színművész javaslatára lett, a már említett mozaikszóból FÉSZEK. A klub 1901 szeptember 7-én nyílt meg a Kertész utcában, a művészek összefogásával, közadakozásból. Az első alapszabály szerinti célja „a művészek társas érintkezésének előmozdítása, hogy az eddig szétszórt csoportok egy közös, meleg fészekben találkozhassanak, s ott együttes érintkezés és termékenyítő eszmecsere útján a művészetnek szolgálhassanak. Ez az intim belső kapocs adja meg az egyesületnek erkölcsi súlyát kifelé is.”

Az alapítók között voltak: Benczúr Gyula festő, Bródy Sándor író, Csortos Gyula színész, Fadrusz János szobrász, Fényes Adolf festő, Góth Sándor színész, Hegedűs Gyula színész, Heltai Jenő író, Hubay Jenő zeneszerző, Kacsóh Pongrác zeneszerző, Kernstok Károly festő, Lechner Ödön építész, Molnár Ferenc író, Ódry Árpád színész, Pethes Imre színész, Rippl-Rónai József festő, Rózsahegyi Kálmán színész, Stróbl Alajos szobrász, Szinyei Merse Pál festő, Újházi Ede színész, Vaszary János festő.

A következő évtizedekben a Fészek a művészek és a művészet centruma lett, s egyben találkozóhelye a bank- és gyáripar, a diplomáciai testület, a politikai és kulturális élet prominenseinek, akik közül különösen a kulturális tárca az anyagi működtetéséhez is jelentősen hozzájárult. Olyan társaságok találkozóhelye lett, mint a Színészek Szövetsége, Benczúr Társaság, Színészek Sportegylete, Külföldi Sajtó Szindikátusa, Színházigazgatók Szövetsége, vagy a Pen Club (angol poéták, esszéisták és novellisták egylete) Egyetlen szépséghibája mégis volt a Fészeknek, mégpedig az, hogy „ színésznő, piktornő, akármilyen tehetséges, nem lehetett a klub tagja”, bár később némi engedményt tettek és vendégként nő is bemehetett a Fészek Klubba.

1945 januárjában a gettó sarkán álló épületet több bomba és belövés érte, ami miatt használhatatlanná vált. A tagok saját finanszírozással állították helyre a klubházukat.

1950-ben a Művészklubot burzsoá találkozóhelynek címkézve államosították, de a rendszerváltásig a kulturális tárca alá is tartozva – a Művészeti Szakszervezetek bevonásával – a működési feltételei biztosítottak voltak. Önállósága, és fenntartó támogatása, államosított épülete 1989-es visszaszerzésével egyidőben megszűnt.

A Fészek Művészklub a kortárs hivatásos prózai, zene-, tánc- és artistaművészet, a film-, rádió- és televízió-művészet, valamint az irodalom minden ágának és formájának nyilvános előadására alkalmas összművészeti befogadó színháza, illetve a progresszív képző-, ipar-, fotó- és építőművészet nemzetközileg elismert galériája, egyben újságírókkal és elméleti szakemberekkel bővült közművelődési központja.

Előadásokat, vitákat, ankétokat, bemutatókat, műsoros esteket, kiállításokat, film- és videovetítéseket stb. rendez; színvonalas művészeti szakkönyvtárat tart fenn; gondoskodik arról, hogy a Művészklub tagsága rendszeresen találkozzék a hazánkba látogató művészekkel; otthont ad a művészeti szövetségek és a művészeti közélet különböző hazai és nemzetközi megnyilvánulásainak. Évente több, mint 1000 rendezvényét, valamint szolgáltatásait átlag 140 000 résztvevő veszi igénybe. Rendezvényeinek rádiós és televíziós sugárzása a közmédiákban, amivel milliókhoz jutnak el programjai a határokon innen és túl.

A 113 éves Fészek Művészklub ma is az országban, de a világon is egyedülálló, kulturális örökséget tovább éltető-fejlesztő, összművészeti közművelődési központ és befogadó színház.

(forrás: https://www.erzsebetvaros.hu/erzsebetvaros/keruletunk-38/helytortenet-61/nevezetessegek-110/feszek-klub-175 és http://www.feszek-muveszklub.hu/


90.9 Jazzy

Jazzy Rádió