Jazzy Lexikon: Szikambria rejtélye

Written by on 2021. 01. 11

A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított.

1597-es térképrészlet

A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. A Képes Krónika a francia mondákat követve a Szikambria név magyarázatát összekapcsolta Párizs névmagyarázatával és a trójai mondakörrel is.

Egyes feltételezések szerint Kézai Simon egy Aquincumban talált római sírfelirat alapján vélekedett úgy, hogy az óbudai királyi vár közelében lévő régi romok Sicambriával azonosak. Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében Szkanbria néven, leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett.

Sicambria városának ókori létezését semmilyen felirat vagy írott forrás nem támasztja alá, a város létezése csak a középkori írott forrásokban kerül elő. Az évszázadok során Sicambria helyszínét az egyes középkori szerzők máshol jelölték meg: először Magyarországon, majd közelebbről Óbudán, illetve később a tőle északra fekvő római romokban rögzült Sicambria elnevezése.


90.9 Jazzy

Jazzy Rádió