Pályázati feltételek

Jazzy Dalverseny 2018

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Minden jelentkező köteles a nevezési lapon kért összes információt megadni, és a nevezési lap összes kérdésére válaszolni a valóságnak megfelelően.

Figyelem! Amennyiben a regisztrációhoz szükséges adatok hiányosak, úgy a jelentkezés nem tekinthető befejezettnek! Kizárólag a hibátlanul beadott jelentkezéseket fogadjuk el. A jelentkezési lap hiányos vagy késedelmes kitöltéséért a jelentkezőt terheli a felelősség.

 1. A szerzők a nevezési lap elfogadásával igazolják, hogy a versenyre benevezett zenéjük nem jelent meg korábban kereskedelmi forgalomba került hanghordozón és a pályázati kiírás minden szabályát elfogadják, továbbá elfogadják, hogy a pályázati feltételek bármely pontjának megszegése – a szabálytalanság súlyától függetlenül – kizárással járhat.
 2. Minden Jazzy Dalversenyre jelentkező köteles tájékoztatni a szervezőt bármilyen érvényes zenefelvételi, zenekiadói és menedzseri megállapodásról és szerződésről, amennyiben a verseny idején (a jelentkezés időpontjától kezdődően a programban való részvétel teljes időtartamát ide értve) rendelkezik ilyennel.
 3. A Jazzy Dalversenyre kizárólag magyar nyelvű vagy instrumentális alkotásokkal lehet jelentkezni az alábbi stílusokban: jazz, smoth jazz, soul, R&B, lounge, swing.
 4. Minden olyan előadó vagy formáció nevezhet, amelyben legalább egy magyar előadó szerepel.
 5. Egy előadó csak 1 zeneművel pályázhat.
 6. A szervező fenntartja a jogot, hogy bármilyen zenei demót visszautasítson, ha az esetlegesen sértő, bántó, rágalmazó szöveget vagy szövegrészt tartalmaz.
 7. Mielőtt zenei demóját a Szervezőnek elküldi, a jelentkezőnek biztosítania kell, hogy a Szervező jogosult legyen – az alábbiakban részletezettek szerint – a zenei demók külön juttatás nélküli felhasználására a versenyhez kapcsolódó bármilyen marketing vagy promóciós tevékenység során. A jelentkezők a jelentkezési lap leadásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az érintett zenei demókat a fenti célokkal összefüggésben – az alábbiak szerint – jogdíjmentesen (ellenérték fizetése nélkül) felhasználhassa.
  A zenei demók jogdíjmentes (külön juttatás nélküli) felhasználása, illetőleg az ahhoz adott hozzájárulás tartalmilag abban merül ki, hogy a szerző jogosult az érintett alkotással kapcsolatban őt megillető szerzői jogdíjakra, azonban ezen felül a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt további díjazásra. A szerző e szerint adja tehát feltétel nélküli és visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező a kérdéses alkotást (szerzői művet) további ellenszolgáltatás teljesítése nélkül, korlátozásmentesen felhasználja.
 1. A zenei demók benyújtásával a nevező kijelenti és szavatolja, hogy minden olyan engedéllyel, felhatalmazással és joggal rendelkezik, amely szükséges ahhoz, hogy a Szervező szabadon felhasználhassa a Jazzy Dalversenyhez kapcsolódó promóciós célból ezen zenei anyagokat anélkül, hogy ezzel kapcsolatban a Szervezőnek bármely harmadik fél felé kötelezettségei keletkeznének. A nevező továbbá kijelenti, hogy a zenei demók felhasználása nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, beleértve korlátozás nélkül a szerzői jogokat. A jelentkező vállalja, hogy a Szervezőt kártalanítja, és nem hárít rá semmiféle felelősséget semmilyen olyan igény, panasz, követelés, eljárás, veszteség, költség (beleértve a jogi eljárás költségeit) kapcsán, amely a Szervező oldalán a zenei demók fenti feltételeknek megfelelően történő felhasználása során esetlegesen felmerül.
 2. A zsűri döntése megmásíthatatlan, és ezzel kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.
 3. A jelentkezők a jelentkezési lap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat, képmásukat, nevüket és Művész-/DJ-nevüket a Szervező díjmentesen felhasználja a Jazzy Dalversennyel kapcsolatos promóciós tevékenysége során.
 4. Szervező nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely bármely díjjal kapcsolatos – kivéve a törvény által nem kizárható felelősségeket.
 5. Pályázó a Jazzy Dalversenyre való nevezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a döntőbe bejut, onnantól számítva 1 éven belül két alkalommal – melyből az egyik alkalom a Jazzy Dalverseny Díjátadó gálája (2018. szeptember) – előzetesen egyeztetett időpontokban, alkalmanként legfeljebb 45 perc időtartamban térítésmentesen a Szervező rendelkezésére áll és művészi előadást tart, amelynek részletes feltételeit a felek külön írásbeli szerződésben is rögzítik.
 6. A Jazzy Dalversenyen megjelenő dalok a közönség előtt is versenyeznek. A közönségszavazás nyertesét, a „Jazzy Hallgatók kedvence 2018.” díjazottját a Jazzy Dalverseny Díjátadó rendezvényén nevezi meg a zsűri. A szavazás nyertese vállalja, hogy a díj átadásán személyesen megjelenik.
 7. Előadó/Jogtulajdonos a pályázaton előadni kívánt dal végleges hangfelvételét köteles átadni a Szervező részére. E „hozott” hangfelvételre vonatkozóan engedélyezi a hangfelvétel beszerkesztését, annak a műsorba kerülő zeneszámokból készülő válogatás kiadványra történő kerülését, valamint önmagában vagy a válogatás-összeállításban engedélyezi a hangfelvétel időbeli, területi és számbeli vagy bármely egyéb korlát nélküli többszörözését és terjesztését (fizikai adathordozón és / vagy elektronikusan – többek között zeneáruházakban is –, saját kiadásban vagy alvállalkozó közreműködésével stb.).
 8. A benyújtott pályaműnek tartalmaznia kell:

– a  www.jazzy.hu/dalverseny weboldalról letölthető részletesen kitöltött Nevezési lapot,

– a kész zenemű saját csatornás Soundcloud linkjét (.mp3 vagy .wav formátumban)

 

A pályaművek beérkezési ideje:
2018. július 29. 24:00 CET

 

Magyar Jazz Rádió Kft.
1022 Budapest, Detrekő. u. 12.
dalverseny@jazzy.hu
+36-1-787-6992 (hétköznapokon 10-16 óra között)

 

Budapest, 2018. május 1.90.9 Jazzy

Jazzy Rádió